Vapaaehtoistyö, työkokeilu, harjoittelu

Vapaaehtoisesta tekemisestä merkitystä elämään

Vapaaehtoistehtäviä voivat tehdä kaikki Malmin yhteisötilan kävijät. Vertaistuellisessa yhteisössä jokainen voi omien voimavarojensa mukaan antaa vertaistukea toiselle kuuntelemalla ja kertomalla oman tarinansa.

Pieniä tehtäviä voivat olla esimerkiksi siivous tai välipalojen ja retkien suunnittelu. Yhteisötilan maksutonta Tuo ja vie -kirpputoria hoitaa vapaaehtoinen. Kesällä päästään puuhaamaan kasvimaalle. Talvella voit ilmoittautua vaikkapa ohjaajan kaveriksi grillausretken järjestelyihin. Yhteisössämme vapaaehtoiset ohjaavat viikonlopputoimintaa ja erilaisia toipumis- ja kasvuryhmiä. Parhaiten pääset mukaan vapaaehtoistoimintaan osallistumalla ensin itse erilaisiin tapahtumiin. 

Tiedustelut: malmi(at)helsinginakilta.fi


Työkokeilu ja kuntouttava työtoiminta

Työkokeilijat ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevat osallistuvat yhteisön arkeen tekemällä monenlaisia ylläpitotehtäviä kahvinkeitosta siivoamiseen ja oven avaamiseen. Tehtäviin kuuluu kasvimaan hoitamista, ruoan ja välipalojen valmistamista, tarjoilua ja vertaistuelliseen toimintaan osallistumista. Huhtikuulta lokakuulle puuhataan kasvimaalla. Tukena ovat ohjaaja ja koko työtiimi.

Tiedustelut: malmi(at)helsinginakilta.fi


Opiskelijan harjoittelu yhteisössä

Tarvitsetko harjoittelupaikkaa tai opintoihisi liittyvää kehittämisprojektia? Harjoittelu Helsingin A-Killassa onnistuu parhaiten myönteisellä asennoitumisella sekä aktiivisella osallistumisella ja tekemisellä – yhdessä työtiimin ja koko yhteisön kanssa.

Esimerkkejä opiskelijoiden toteuttamista vapaaehtoisprojekteista: vertaistukea ilmentävä taideteos, somekampanja, teemaryhmien harjoitteiden suunnittelu ja toteutus, viihtyisyyden kehittäminen, Green Care -toiminta kasvimaalla ja retkillä, naiserityinen toiminta.

Tiedustelut: malmi(at)helsinginakilta.fi