Järjestöt tekevät arvokasta työtä – Helsingin A-Kilta ry on mukana tärkeässä kannanotossa

Helsingin A-Kilta ry on mukana Tukikohta ry:n ja lukuisten muiden järjestöjen yhteisessä kannanotossa 9.4.2024. Kannanotossa ilmaistaan syvä huoli siitä, että päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaedellytyksiä on aiottu kaventaa vähentämällä avustuksia. Järjestöt tekevät arvokasta, ihmisiä suoraan hyödyttävää työtä.

Esimerkiksi Helsingin A-Kilta ry tukee kaupunkilaisia tuhansin kohtaamisin joka vuosi. Tarjoamme matalan kynnyksen kohtaamispaikan, kokemusasiantuntijan palvelun sekä yhteisön, jossa voi toipua, kokea osallisuutta ja tehdä vapaaehtoistehtäviä omien voimavarojen mukaan. Vertaistuen avulla kokemus häpeästä ja syrjäytetyksi joutumisesta lievittyy ja yksinäisyydentunne helpottuu. Oikeus osallistua anonyymisti madaltaa osallistumisen kynnystä.

Teemme tiiviisti yhteistyötä Helsingin kaupungin ja paikallisten järjestöjen kanssa, ja autamme ihmisiä löytämään polkuja julkisiin palveluihin. Työmme on sekä ennalta ehkäisevää että haittoja vähentävää.


Kannanotto: Päihde- ja mielenterveysjärjestöt vaativat hallitusta perumaan järjestöihin kaavaillut leikkaukset

Päihde- ja mielenterveysjärjestöt ilmaisevat syvän huolen hallituksen suunnitelmista leikata sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksia. Järjestöjen toimintoihin esitetään massiivisia 100 miljoonan euron leikkauksia lähivuosina. Toteutuessaan leikkaukset vaarantavat järjestöjen toimintaedellytykset ja kyvyn toteuttaa tärkeää työtään. 

Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat olennainen osa suomalaista yhteiskuntaa ja sote-palvelujärjestelmää julkisen ja yksityisen sektorin rinnalla. Niiden työllä on merkittävä vaikutus sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä ongelmien ehkäisyssä. Järjestöillä on syvää asiakasymmärrystä, joka on saavutettu yhteistyössä kohderyhmien kanssa. Tämän ansiosta niiden toiminta on vaikuttavaa ja kustannustehokasta, perustuen vankkaan osaamiseen ja asiantuntijuuteen. Myös rahoittajat asettavat järjestöjen toiminnalle tarkkoja vaatimuksia, joita järjestöt toteuttavat työssään ammattitaitoisesti ja tuloksellisesti.

Järjestöissä kohdataan laajasti eri taustoista tulevia ihmisiä, joista osa on hyvin haavoittuvassa asemassa. Järjestöt voivat usein olla ainoa taho, joka kykenee kohtaamaan heidät mahdollisesti riittävän varhaisessa vaiheessa, oikea-aikaisesti ja kokonaisvaltaisesti. Järjestöjen toiminta perustuu usein matalan kynnyksen palveluihin, joissa ihminen voi asioida myös anonyymisti. Järjestöjen vahvuus on joustavassa, monipuolisessa ja tarvelähtöisessä toiminnassa, joka mahdollistaa avun tarpeessa oleville ihmisille hyväksytyksi ja kuulluksi tulemisen kokemuksia, osallisuutta, vertaistukea, luottamusta ja toivoa.

On ristiriitaista, että samalla kun hallitusohjelmassa korostetaan ennaltaehkäisyn ja hyvinvoinnin edistämisen merkitystä, suunnitelmissa on mittavat leikkaukset järjestöjen toimintaan. Mikäli leikkaukset toteutuvat, järjestöt joutuvat karsimaan palveluistaan ja toiminnoistaan. Tämä tulee välittömästi vaikuttamaan erityisesti heikossa asemassa oleviin ihmisiin, jotka saavat merkittävää apua ja tukea järjestöjen kautta. Järjestöjen tekemä työ vaikuttaa konkreettisesti ihmisten arkeen, eikä tätä työtä pystytä korvaamaan millään muilla yhteiskunnallisilla toimilla.

Leikkaukset eivät ole aitoja säästöjä, vaan toteutuessaan ne tulevat kasvattamaan julkisten palvelujen tarvetta. Järjestöavustusten määrärahoista päättävät poliitikot, joiden toivomme tekevän yhteiskunnan ja yksittäisten kansalaisten kannalta viisaita päätöksiä. Vaadimme hallitusta perumaan suunnitellut leikkaukset ja takaamaan, että järjestöt voivat jatkaa välttämätöntä työtään kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.


Kannanoton allekirjoittajat:

A-Kiltojen liitto ry

Alvi ry

EHYT ry

Elämäni Sankari ry

Etappi ry

Etelä-Suomen Klubitalot Eskot ry

Finfami Uusimaa ry

Helsingin A-Kilta ry

Irti Huumeista ry

Kipinä ry

KRAN rf

Mielenterveysyhdistys HELMI ry

Mielenterveyden keskusliitto

Myllyhoitoyhdistys

Positiiviset ry

Raittiuden Ystävät ry

Sininauhaliitto

Sininauhasäätiö

Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry

Stop Huumeille ry

Suoja-Pirtti ry

Suomen Valkonauhaliitto ry

Taiteen Sulattamo ry

Toimiva ry

Tukikohta ry

Tunne rintasi ry

VVA ry

YAD ry


Tervetuloa Malmin yhteisötilaan!