Kokemusasiantuntija

Helsingin A-Killan kokemusasiantuntijatoiminta

Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on kokemusta sekä päihteidenkäytön aiheuttamista ongelmista että toipumisesta. Hän on vertaistukija, jonka kanssa voi luottamuksellisesti ja turvallisessa ilmapiirissä jakaa huoltaan omasta tai läheisen liiallisesta päihteidenkäytöstä.

Helsingin A-Kilta tarjoaa kokemusasiantuntijan palveluita kaikille helsinkiläisille, joita mietityttää oma tai läheisen ihmisen alkoholinkäyttö. Palvelun mahdollistaa avustuksellaan Helsingin kaupunki sekä kumppanuustoiminta, jonka osapuolia ovat

– Helsingin A-Kilta

– Pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskus ja

– Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelut.

Terveysasemien työntekijät ja kaupungin päihdetyöntekijät ohjaavat päihdeongelmaisia Pohjoisen kokemusasiantuntijan palvelujen äärelle kaikilta Helsingin terveysasemilta. Terveysasemien infotelevisoihin on lisätty tiedote kokemusasiantuntijan vastaanotosta.

 

Helsingin A-Killan kokemusasiantuntijan toimialue

– Päihdehuollon asiakkaiden ongelmiin ja kuntoutumisen mahdollisuuksiin tulee kokemusasiantuntijan myötä uusia näkökulmia. Kokemusasiantuntijan roolina on pysähtyä kävijän kanssa tärkeiden asioiden äärelle, kuunnella ja kertoa omia kokemuksiaan toipumisesta, kertoo Helsingin A-Killan kokemusasiantuntija Wesa Karsikas.

Kokemusasiantuntija on tavattavissa Malmin yhteisötilassa maanantaisin ja tiistaisin klo 9–16 (poikkeuksina lomat-ajat ja yhteisön retket). Jos haluat varmistua tapaamisesta, voit soittaa numeroon 050 441 2164.

Malmin yhteisötila sijaitsee osoitteessa Soidinkuja 4–6 C, 1. kerros, 00700 Helsinki – Helsingin kaupungin Psykiatria- ja päihdepalveluiden Pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskuksen välittömässä läheisyydessä.

Keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kokemusasiantuntija on tavattavissa Maunulan terveysasemalla, jonne voi hakeutua myös Helsingin muiden terveyskeskusten kautta. Kysy omasta terveyskeskuksestasi neuvoa! Kokemusasiantuntija on myös läsnä torstaisin Suursuon sairaalassa osaston 12 toimintaterapiaryhmässä.

Päihdeongelmat vaivaavat niin nuoria ja keski-ikäisiä kuin ikääntyneitäkin. Helsingin A-Killan kokemusasiantuntija on osallistunut Ikäerityisten päihdekuntoutuskokouksiin, joiden tavoitteena on suunnitella ikääntyneiden alkoholinkäytön haittojen vähentämistä Pilke-ryhmätoiminnan avulla.

 

Kokemusasiantuntijatoiminta täydentää kaupungin palveluita

Helsingin A-Kilta on kehittänyt kokemusasiantuntijatoimintaa vuodesta 2015 alkaen yhteistyössä Helsingin kaupungin Psykiatria- ja päihdepalveluiden Pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskuksen sekä Helsingin kaupungin Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelujen kanssa. Kokemusasiantuntijatoiminta täydentää olemassa olevia palveluja psykiatria- ja päihdekeskuksen ja terveysasemien integroidessa perus- ja erityistason työtä. Toiminta on Mieli 2009 -ohjelman periaatteiden mukaista. Mieli 2009 -ohjelman loppuraportissa todetaan:

”Kokemusasiantuntijuus ja omaisten ja läheisten huomioonottaminen otetaan pysyväksi käytännöksi palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.”

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:3.