Liikkuva työ

Helsingin A-Killan toiminnan mahdollistavat avustuksillaan Stea ja Helsingin kaupunki. Helsingin A-Kilta ry toteuttaa Malmin yhteisötilan ja kokemusasiantuntijatoiminnan lisäksi liikkuvaa, verkostoituvaa työtä Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla. Teemoja ovat esimerkiksi naiserityisten ja korvaushoidossa olevien palvelujen kehittäminen sekä päihde- ja mielenterveystyön verkostojen kokoaminen (mm. Vetyverkoston toiminnan koordinointi). Liikkuvan työn tekijät osallistuvat kutsuttaessa esimerkiksi kaupungin Startti-ryhmiin tuoden kokemusasiantuntijuuden ammattilaisten työtä tukevaksi voimavaraksi. Yhteydenotot: malmi(at)helsinginakilta.fi

Helsingin A-Kilta on ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa Raittilan toimintaa ja osallistuu sen ohjausryhmätyöhön. Raittila on päihteetöntä toimintaa Itäkeskuksen Symppiksen tiloissa, Turunlinnantie 14 A.

Malmin yhteisötila

Kokemusasiantuntija

Kumppanuustoiminta:

Pohjoisen Psykiatria- ja Päihdekeskus, Helsingin kaupunki

Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelut, Helsingin kaupunki

Muita yhteistyötahoja:

A-Kiltojen Liitto

Avosetti-projekti, syrjäytymisestä osallisuuteen (THT ry)

Keravan vankila

KRITS Redis, vertaistukea rikosseuraamistaustan omaaville

Ogelikerho – toimintaa mielenterveyskuntoutujille

Pohjoisen nuorten sosiaalityö / Helsingin kaupunki

Pro Tukikeskus

Raittilan toimijat

Team Skutsi, Green Care (luontotoiminta ja retkeily)

Tervalammen kartanon kuntoutuskeskus, Helsingin kaupunki

Tukihenkilötyöyhdistys ry

Tukikohta ry

Vantaan A-kilta sekä muut A-killat ympäri Suomea

Vetyverkosto

Villa Sture, päihteetön kohtaamispaikka, Helsingin kaupunki